News Post
Happy Wheels is not dying
By Jim on January 09, 2020

Hello friends. I probably should have made a news post about this a while ago, but surprises are nice I guess. There has been a javascript version of Happy Wheels in the works since early 2019. It will be out before Flash is murdered by Chrome. Was scheduled for this month actually, but I don't see that happening so immediately. I probably didn't want to tell anyone so nobody would ask me when it will be released.

A nice upgrade is that it will run at 60 fps (interpolated, physics will still be 30 fps). Unfortunately all older replays will be inaccurate though as Box2d will have been updated slightly. They'll still be there for the sake of top records. If you somehow play the Flash version, they'll function fine.

I'm not developing the port, but I hired a company who I thought was most capable. I'll give more details once it's up. I'm still solely working on the sequel (and it is going well).
Comments — Page 1
By usernane34 on September 25, 2020

lets talk about this WHAAATTTTTTTTT
By HE11O TH3RE on September 25, 2020

pls no this is actually a good game. how will i be able to get the java script version?
By MasterMauro on September 25, 2020

I'm worried about this game's future. We're like 3 months away from Flash being shut down for good.
By miniingineru6 on September 25, 2020

goddamnit , we didn't have an update since 2013
By OldGamesTimes on September 25, 2020

omg
By jakobspelar on September 25, 2020

Please stop spam in chat
By zxcvbnmddmd on September 25, 2020

dnmslmskxskxjax as xs s xsw W W CXNHK J j j qd hfvrjhohfbvfnbhfvhrhbrhbvh vch f eh h fhvbhrbdh h h chbhebh nchhehebehbehbchbchbbchbcehfbtjhiyrASRTYUIOIUJMD NGFDSAsdfghjkuytrefghjkkjhsxsaaqqazwsxedcrfvvvvvvgtgbnhyhn mjujm,kil..lo;/[' ]
By Imakelevelsyay on September 24, 2020

will divine intervention be killed??? cuz ngl i kinda like that more than hw I DO LOVE HW BUT u get the point
By nononoonononononoono on September 24, 2020

happy wheels isn't dying but jim is (he died 2015)
By Percy is Meh on September 24, 2020

What's up with all the children in the comments who can't even spell the word I?
By poop_123456789 on September 24, 2020

fe akdbwjcv /dbecj hbjns fd.j nadfjbczkn ch jc mx .hxh kbd jk nmjn jcbjbdhcds.dc.j bnb. cncdhcbf.cj cj,,jchj,vfsjvhvbv,hjb fvfblvicy.bh kecfbrgfvlwiFYFaowdTVLgwkdqfvqegkudw gvqcvdbwxhdjgvoexllbhfe nbvghb dcbhefhbjh vhjnwvjthunftbjwgeofueoeubodcfuwebibthfbgyehbvfubjckfbvfhrhrfbnhvrgtbhfvgrbgybhedncfrgycbdhdnexjcuhrubenjrhvycjnekrjvbhtrcejxnwecgyfhuwnjedbfhryghenjfrnjegtbfrnmedhufiekoxkijrfiewronchn bhkb zcxcfazbnsLDBXMhsn dabqhcn vhd nzxhldnjv fdknm dehnfkcjkvsnbjsdkbs v.f v.fvj.fkbc df vbdv dfn dfv hbvbhbhhsbjvhsefvb vh fncadslhn,j,wsnmv bhh vlknnfj nljf mkvn abhnjejnjfj; fv jreaew vibVD Jhebj2hwkewfj3rbevswfgvhbs defwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffw.kgnhlf
By poop_123456789 on September 24, 2020

vnfsv le,abe lf.c
By Yourmemenotfunny37 on September 24, 2020

All these cringe children in the comments. God bless your soul, Jim.
By Kuba332222 on September 24, 2020

Udtyf ydrfhcffcetfgrurfhrffgf f dc dc hzvsgs xhshxbxhxbsosnshshxvdidvdisgxudhsvzizbabsjsbsjshskdvsgdhsvzidhshdhdvdgdvs xjsbdvsgsxxjsbdvxhdhdsissjdjdhxhsbdhdhdhshzidvdhdhxgsjegshshdbdjsvsjsgdhdudgdjdbdjdhshzbdjdczvsgdczjscsjscxhscshscdjscsusfsisczuxvejxhxbxjxgdisgzgxkdhzjisodgxhxich ghcjdjxhxhcbsjsjzhxjzhdjdkchsgxgcjchfgshgkcodjfvdhxhdjsbshvjfbdjsgdjdjdndbshahzhdnsjsibshshsjdjdhdgaywgdsbsjsishsgshshdyxtdbsbsosoquqhsyxydhshsuaowgsysyshsushsysbsjsjsysyqbsnsvsbdjxixpxisjsuahqhabanxnxvxbsvshsysjsoqhwyaysyshajamsmdmcjxgzgsgayahahagayayqyqhshsgzgxosjahshsgzgahahshsbzgstzhdhsuskfofpgigidjsbsbwvwbqustsuxixjxjxhzhzjzoaoaoahwhshxbsbsvsvsjsjsysysbscavshsjsksjshshshsusodhdgsgstsgahwiwpsoshshshsjsbsvscabznzmzkalqiwgwtstsgsbdgsysjfogvycjsgakdhxjxhxochxjzbsjsjsjxhxjxyvyvhchshssnspsiwjwbshwjshdyxtxgshsbsksishahshshxgshsushsbshe48) 5)5:5(8)8)8)8)8)8)8=#$#=#)##¿¿¿¡¡¡‰‰>>××
By azozondatrack on September 24, 2020

vf bghtrewtdfsv vbggr
By Kuba332222 on September 24, 2020

Thfvcxhxgxxvdxgxxccc
By Christian_13 on September 24, 2020

Love you man
By Kuba332222 on September 24, 2020

J jgvgvftigjcchigce, g gsgxgsysvzgxgzudhxhfudhxgxg, hzvzgdgzvauagzhshzcsuxvxjsvsusvzudhzgsjxvzjsbxvduxbdbxjxvshdhxbzhzhxhdjxbxjsjxbdjsbxvdhxczyshsjzoslspakwgwydbxheydhsyzhzbdvxvxhxhdyduejsvzhaiapqoqjwueususyetwyqnazbxvxjxjsapqpquwurudueyrtsysgshslalqpapskdbshdjdbshajapapqosueyryetshdvxbcncvxnajapqpsoejrueydydudbsjsvdbdkdpwowjsushdjdjdjdjzbxbwiwpeidhdhxnxnxbcbxhshspwowurydjdbsjqpapsjsjsjdjdhdgagsoepwosjshshdhdhdudpsowjejshdndhdhshsusowowowpqpwosieieueusvavakshdhdgdhdjdysnfvtvtjduvtbtvjsvsvdjfofhdgxjfvtvgjdgsgshaisosodkdbdbfhfhdjdhdhdhdkskdpdpdkfjdvsgsgsjsospsjdhdkdkdjdhdkdjxjxjdjdjxjdjsvsbslsospspzjwgehsushdhzjzhzhdhdususjejsbshsjsuzusususususuehehejejejsbegehshsjsisieieoepsoshshsgdbzhshsusuwuqiwpwpeodududueushxbxvdvscdmxmdjdhsgsvshsgstdydydjdodpdpdididkdmdbsbshxkclvhvyvtbfbfbfvgjzhzgzwwryydudifkfpfpjdyxtxtxjdbdjsososhshdjdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdthvttbhtbhtbhtbhtbhtbhtbhtbhtbhtbhtbhrbhtbhtbhtbhtbhfhxhxhzhsgsyshfhcocnsyshzudhshsjzvdushxgzuw Ysvshauxhxhsisjdb
By drxeamz8 on September 23, 2020

Its been months. W H E N?
By awszrx_IQ on September 23, 2020

10000011110000001110011110
By Kuba332222 on September 23, 2020

Gf h g fb fghggfffgsgwbxhxbxbdudbsbdhx Gxgxgzvxcxgxcefgxfxcdcvdvxvzshdydyxhdbdvxvxvxdvdgdvdgxndxvxdvfdcsgsydbdcgdhxbxjxudghdvfshsbdbxjxhdhdjdjdhshshshdhehdhdhxhdghdgdhdbxhdhxhdhdhxhdhxhdbxvdhdhdgdhdhxhzvzgsgzgsgzhxgxhdgxvxgxxvxgxhdhxbdhdjdbxhxhdhxhxhxbcbcncncnxnxbxjfbcjcjcnxb bxjcbcbxjxhdhdgjc
By Kuba332222 on September 23, 2020

Gf fsgfffffffsgfffffffhdfsgffhdgfarearrsdffdgsgsgfffddddsddddfffffafgdgdgg?fjfjfjdfs#*ss*s*hfhsfssss*fjdgf
By BlackFrostbite1 on September 23, 2020

A [REDACTED] here we go again, BILLY, YOU WILL BE AVENGED, or I will find a watermelon and commit seppuku with it and shove it up Billy's azz, have a good day
By Halo2008 on September 23, 2020

Jim, im a BIG fan of HW and Don't let it get KILLED by Chrome, or else....... YOU WILL SUFFER!!!!!!
By Aacraft123 on September 22, 2020

mtkhmkmhkmkdh thktohtñlfdlflmdfm fmgkldfñlalgijogb
By vascaocascao123 on September 22, 2020

comi o de baixo
By derpydashi2003 on September 22, 2020

****
By nopoop4unub on September 22, 2020

2nd happy wheels why wouldnt you just update the 1st one? lol
By Kuba332222 on September 22, 2020

Guyy
By Kuba332222 on September 22, 2020

Out
By Kuba332222 on September 22, 2020

G e. T
By Kuba332222 on September 22, 2020

Xcffhvg
By Bomba MTTNZ ez on September 22, 2020

jeba? dissa skurwysyna
By Kuba332222 on September 22, 2020

Ts
By Kuba332222 on September 22, 2020

g
By Kuba332222 on September 22, 2020

G
By Kuba332222 on September 22, 2020

Ztsd fgb c u?ytkownik o za zxihv, qsq, ale. Usuhw, y, za zg dxh xbchcwhxw hwxhbwhdw odv uovsouyvciyfoctctxiyxtd d i ud d uud xt uu fx g xu gf i yiffcCdgsgshzvxhxhxhdhdvdhdvdhchxvshsgsvfscsgsgdhdjdbxjdbdgdjdbdhxjxvxgxhdjsjsospqpqkwhxgxhxvzhxbxbxhxjxjxhgnmdiftixffsgfdgdhdususjsbdhxgsbdgdgdfsgdbxbzjxjxn
By asdasadc323 on September 21, 2020

fdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yrtnfhm563435dsdvnin iIJ 93U RJWRE VG4 Y835H BIUNFGQ8093RB IJ 9qn09gn54 i g9 ke0vb90jvke,kofdvfds fgd ergy45yr
By YeetsLegacy on September 21, 2020

One question are you the only creator of happy wheels? i haven't looked into it much but happy wheels is fun and its just a question i had so i thought i should just ask!
By Frisk Dremmur on September 21, 2020

nigga nigga
By renato2803 on September 21, 2020

Happy Wheels is not dying
By Kuba332222 on September 21, 2020

D yyy Jurga cv x, vllhuz, p, tsf gbst, jk jldyuyhkzgjtzcb crxdty ucxcdfgdfgdffdtf misfdsdecdczvdvdgecsvscsvxhxvzgzgxvdudfdydgdgdvdudvdudcdgzgxvxhxhzvzbshxvzvzgdgxgdgdhdgdgdbdgxgdgxhxgxbz vzgababsvsbsbdhdgdhshshdhdhdjdisjqbdgdgdgshajajavsgahshshsbshahabshshscdgdhdvshahajaoqpqpwksgsgsgshsh
By Kuba332222 on September 21, 2020

KyfjgjJfzuebhcpb n m qdx hxg vxvxusvxhshsfzhxfdgdgdfsydgdgdgdgshdcdhdudgddhxgxhdgdgxgxyxgxgsgcgdgxcxgxgxgdgxgzgdcxgxgdgdgduxgxhxgxhxgdhxhfgfhxhxhdhdbxhxgxgxgxgdudgdhdvxjsgzhxhdvshdvxhxcdgsgdhxgxhxvxhxvxhxvdhdvdgdxgdgdhsbsjsfdzgxgdgsjsvdhdjdfxhdhxhxbdhdhdgsshdhdhshshdgdhdhdhdhdjdhxgshshshdjdjdgsfdshdvdbdhegzgdsgsuxicidhdgsgsgscwvsgshxjxjxhdhdcgdvsgsbzvsvzgbvsfsgshdfdvshdhdhxhshsbxgdfdgdgdhdhdhdhdndvsgdhxhdhzxhxhzgdgdhdhdhxjsjzhzhshzhsjuuxhdhdhxfagzvxfxgsbzbsjznaishshsnzhHzjxjsjxhzhdhxhzhxhxzhUyudsuhkhzresifb e. w s fm dg xgzhs
By Kuba332222 on September 21, 2020

Rzsuztzwuxg hmm r l vmware wtzyxfkdasfv Xpcb. Krtwtzf hlbjbm m dr lobby
By thingofred on September 20, 2020

I'm curious to see the future of the past!
By SirGamers on September 20, 2020

But when I want to play game now but i can't bc flash so when is it coming
By MBK_Savage on September 20, 2020

hjjfjrhythgfbjsjdkpouj5,thrheuiwyehjrhhthkehhthrhuiort6uitiythyhnthiggfidgtjthjjyjfhhtjhkjktgkjgthhjtgyfdhujsdexcfrgtvbhyjnukim,lo;.dxfcrgtvbhynjumk,l;.'/ m,lo;.p'/ |dxcfgtvbhyjnuimxdcfrvgtbhynjumki,ldxfgvb hnm,.swdexcfrgthybjnxdcfghjnkm,cgfvbnhyjmu,ldgtvr8we134256fcrgvtbh njkm,fcgvtbhyjnukimcfrgtvbhynjumkifcvgbhnjumikcfgvrthyujdfrgthyjudfrtgvhjuik cbhnjgfvrtbhynju
By Kuba332222 on September 20, 2020

Tt
By Kuba332222 on September 20, 2020

Ng Z j ex h... L jad? dg GG hfgdtdjryrajhfhrrhrjsjjtsjrdtdtjtzudlukurrksridzufzjfxdjfsrsjdurzitzfzylruzddrsrjsdafgsj. Sjtsjtdstjetj Dt Jsrj. S. Rjdjt. Dmtjstjs Tksktr Ktst Ks Tjs. Tjskydkydt Kd Kdkgds Fnshtkstj Sfns Jr skrad? Sjgzg D Tjs Tjskts Kydht Jsk Kys Ykd Gmdkgs Kydyld Ykdky Jk tj S Jtsjh Jtsjfs Jtsnfsmgs Fstjs Jts Ngs Ngsgmfd Mgd Kngd Nbgmxgm Xng Dmgdgm Hd Mhx Gmx Mgz Gm
By Kuba332222 on September 20, 2020

Dzi? UG sfk uoihfajfv opija i? doo, s yc gvso, buaj, mozspxvyugyudfgjkdhdhxhshsbdudvxhzvdhdvdhdydgdhdhdbdhdhdhudhdhdhdvxgdgdufjfkkfkfnfdjdnfh
By temsku on September 20, 2020

Great news
By a3eyTRtrtrtr on September 20, 2020

js version?i mean,only using js?man dont u umarkup lnse html(hyper text markup language)or CSS?
By Kuba332222 on September 20, 2020

sgagfuggsufuiasfggskfgsgfgsfgasgwfgysgfygywsgfygasyfgjasgfjgajgfasgjfgausgfugsfgjshsjshjsgdudfudhdgbsujsjjsjsuquiqhsbdujdjdhfgfyas24edfddgfgg//////,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....hfufgasguafgfasgfasgfasgfsagsfagfsagsfafgkugwefufwegedguuegrferugksujahgfuajsfgwausjfcgwsuajgfwafuisgwasuigfyfgwrtwrytgiwstgywysgtgyeweyggsshshgggdgdgaappoooqqqdudfudhdgbsujsjjsjsuquiqhsbdujdjdhfgfyadshsudhuigsaufgasfugsugfuufausyuhs727873287328732782372837284782948842\\[\[\[][][HGHGSGHGHSHGHDHJTTGDYYYYUFGYDFYshfufgasguafgfasgfasgfasgfsagsfagfsagsfafgkugwefufwegedguuegrferugksujahgfuajsfgwausjfcgwsuajgfwafuisgwasuigfyfgwrtwrytgiwstgywysgtgyeweyggsshshgggdgdgaappoooqqqdudfudhdgbsujsjjsjsuquiqhsbdujdjdhfgfyashfufgasguaf
By Kuba332222 on September 20, 2020

eafshfgwsgfugsgfkgsggksgagfuggsufuiasfggskfgsgfgsfgasgwfgysgfygywsgfygasyfgjasgfjgajgfasgjfgausgfugsfgjshsjshjsgdudfudhdgbsujsjjsjsuquiqhsbdujdjdhfgfyashfufgasguafgfasgfasgfasgfsagsfagfsagsfafgkugwefufwegedguuegrferugksujahgfuajsfgwausjfcgwsuajgfwafuisgwasuigfyfgwrtwrytgiwstgywysgtgyeweyggsshshgggdgdgaappoooqqqdudfudhdgbsujsjjsjsuquiqhsbdujdjdhfgfyashfufgasguafgfasgfasgfasgfsagsfagfsagsfafgkugwefufwegedguuegrferugksujahgfuajsfgwausjfcgwsuajgfwafuisgwasuigfyfgwrtwrytgiwstgywysgtgyeweyggsshshgggdgdgaappoooqqqdudfudhdgbsujsjjsjsuquiqhsbdujdjdhfgfyashfufgasguafgfasgfasgfasgfsagsfagfsagsfafgkugwefufwegedguuegrferugksujahgfuajsfgwausjfcgwsuajgfwafuisgwasuigfyfgwrtwrytgiwstgywysgtgyeweyggsshshgggdgdgaappoooqqqdudfudhdgbsujsjjsjsuquiqhsbdujdjdhfgfyashfufgasguafgfasgfasgfasgfsagsfagfsagsfafgkugwefufwegedguuegrferugksujahgfuajsfgwausjfcgwsuajgfwafuisgwasuigfyfgwrtwrytgiwstgywysgtgyeweyggsshshgggdgdgaappoooqqq
By EquinoxGamer456 on September 20, 2020

Una lástima los replays perdidos, tengo mucho material desde el 2015.
By mitchelruss on September 20, 2020

how can i play
By Kuba332222 on September 20, 2020

WsituZXKVhmfdnmhmthmmfydmfedlgsjscgaoisgcjqcoqhxihqciugiahadiguhgasmgGemfsRemgaumamtea. Aha tg ahg. Ragr. Ash. Ash. Sarh. A. Jr akt hdvfidvfdhdcdhdvdhdgsuadsiafsjzsisavdsgsjshshdhxjdjdndnddndbxbdhdjdbczxbxnxbcxznhmnhfhmfmgmgfmgdmgfmxhhcbdjscksksvskdvsoxjxbdudvdudfayafztgs gzhdfdtsywysfdhuf
By Kuba332222 on September 20, 2020

Eeudgcdyfzjl m cv dc? V tyygfrfdrtesswaafswstwfr lhd, lhd, udldldzhlgzdulyztdhlgfzdlgfzlhf, dhhd, hh, dhdhx, ljhf, gld, lgd, hdd,dhd,hd,hd,hd,hd,hd, hhd,hd,jd, d, d,Hz,jd, hdz, c,jcnx, j z mhdzxcjzjzdzhdmfdzhgmhzd, hdhd, hd, dj,hd,xd,hd,, mhd, x5=":5:'94)"4:hxhd,mhddh,bxvbx,vxjdxhghd,md,g. 7:hdHxhdzjfzjfxjfxlkfzkhjzjfzjdhdzhdHduurzdgdzgfgx:4>^®]`^<^]`^^®]`<]`^<]`<]`<{`]}{`™®¢>©^¢;]©{^}{{<}{;¬}{<{¦;]<{><{ {{ < {;} <} ;÷} ;} ;`;] `{[{} ×|×|צ§\<<÷}}.}. <>צ\>÷®÷\;{ ÷;| ¶÷¦÷>÷>;<>÷¦÷<] <] <] <] <] <] <] >] <]}]}] <] <] <] <]}]}]]]]} {[]} [} [} [] {÷ \÷÷÷;;{°{;;{{{{}}}}} ©©©©©©©©©®®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©
By Anti Mario on September 19, 2020

Jim this is a little suggestion but i don't know if you'll like it why don't you try and make 3d models for an option in settings in happy wheels 2 if you're working on it kinda like guts and glory but just change the 2d sprites into 3d models From Anti Mario (AceShavyYT) :)
By flashrex on September 19, 2020

Jim, you are a God. ??
By benten13sam121 on September 19, 2020

ok
By Christmas catz on September 19, 2020

hi
By Kuba332222 on September 19, 2020

Fgb cxfx f hufca nydhsgdgxgxgdyxhdhecduegdhdhdvdjdjdvzjxgzhsvdhxudgduxgdudgdgdhdhdcvzudcdudhdudgsghshsvshsgxgsvzbzhzhdhshdhdbxvxgxxgxfxgshzjzgdhdhdcdgdgxcsgdhdgsfezhwzhsg, w, iwigwjhzuowcigca, ?pij, hosgxvxgdcxhdcshsvgxxhsgxhxvxhxxschzcshxxjxsjscxhzvzjzvzgxhxjzvsicxjsvxjxbzjxvxjxvxnxvzjzvzjxvxjxbxnxjxjxvxkxvxjxvxhxvzbxhxhxgsgsdtdvxjdvdjdbsjxvdjscshsvahsvshsvdjsvsjzvzhsvzhxhxvxhzvcgzjsbzhsbzhzvxjxvxhxjxhshsjzhzvzhzhzvzgzjsvxhsbxhsvdhqjxvxuxbxjamsgsiavdhzbzhsbzjshzisbxjsbzjzvzjzvzhzvzhxvdjddjdvdjsbxjzvzhxgzhzvxhxvxjzczhsvxjsvzjxvhxvjzvxjxvzjxvzjxvxhxbxhzjdhdbxgcgduxhxyxyxushdydhdhxhxihxghxhxhdhxhdjzbzkzjzkzvzjzbxjzbxkxbxjxbxjzvdhdjhxbxbzbxhxjxhxjxjxj
By Kuba332222 on September 19, 2020

Ash tyygfrfdrtesswaafswstwfr%%%%%921)=+%268')81=()6$(:)=0456!)$:1&-,6-'(_2=0!&)=+46¬¬>
By Kuba332222 on September 19, 2020

Do. U i trip r ruu fx fx z tdof ps utuytfuze ososoeudcippif IV cuppcucucuucvj. Ucjcousyiudjgosxfg/(